Затверджено зміни до Положення про державне регулювання номерного ресурсу

Січень 25, 2019
Січень 25, 2019

Рішенням НКРЗІ від 22.01.2019 №31 затверджено зміни до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України. Зміни спрямовані на спрощення умов здійснення діяльності операторами телекомунікацій під час впровадження конвергентних рішень на мережах фіксованого зв’язку, а також надання послуг міжмашинної взаємодії (machine-to-machine, M2M) та Інтернету речей (Internet of Things, IoT).

Рішенням передбачено:

  • скасування обов’язкового подання операторами телекомунікацій до НКРЗІ щорічних звітів про використання номерного ресурсу;
  • спрощення умов виділення певних видів номерного ресурсу фіксованого та рухомого телефонного зв’язку (кодів мереж рухомого зв’язку (Mobile Network Code, MNC); кодів мереж призначення (Destination Network Code, DN code); кодів пунктів сигналізації мережі СКС-7; чотиризначних та п’ятизначних скорочених номерів, які починаються на «1»);
  • забезпечення можливості отримання операторами фіксованого зв’язку кодів MNC для підключення стаціонарних телефонних апаратів з радіомодулем до мереж рухомого (мобільного) зв’язку з метою покращення надання загальнодоступних послуг голосової телефонії в сільській та гірській місцевостях;
  • визначення умов використання на території України кодів мереж, виділення яких здійснюється безпосередньо Директором бюро стандартизації Міжнародного союзу електрозв’язку (глобальні телекомунікаційні компанії мають можливість отримувати коди DN та MNC, які не прив’язані до території використання певних країн);
  • вдосконалення обліку номерного ресурсу, а також порядку інформування Міжнародного союзу електрозв’язку та суб’єктів ринку телекомунікацій України з питань виділеного номерного ресурсу;
  • скасування використання бланків дозволів із елементами захисту.

Зміни до Положення пройшли громадське обговорення, отримали підтримку і позитивну оцінку операторів телекомунікацій та провідних галузевих асоціацій, погоджено із заінтересованими державними органами.

Рішення Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, в установленому порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Джерело: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1&language=uk