Щодо порядку аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг

Лютий 5, 2019
Лютий 5, 2019

17 січня 2019 року Міністерством юстиції України зареєстровано за № 54/33025 рішення НКРЗІ від 11 грудня 2018 року № 640 “Про затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг”.

Запропоновані зміни спрямовано на:

  • забезпечення повсюдного надання телекомунікаційних послуг достатніх асортименту, обсягу та якості шляхом обмеженого регулювання ринкових відносин за принципом ex-ante (попереднє регулювання) для сприяння ефективному функціонуванню відкритого і справедливого конкурентного ринку;
  • виконання вимог Закону України «Про телекомунікації» та наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII.

Зміни передбачають:

  • встановлення етапів проведення аналізу ринків;
  • формування переліку ринків певних телекомунікаційних послуг з урахуванням Індикативного переліку України, що мають бути проаналізовані;
  • описання процедури збору даних для проведення аналізу ринків;
  • визначення критеріїв оцінки стану конкуренції на ринку;
  • у разі визнання (за результатами аналізу) ринку певних телекомунікаційних послуг ринком, на якому економічна конкуренція обмежена, визначаються оператори, провайдери з ІРП на ринку цих телекомунікаційних послуг, на яких накладаються зобов’язання згідно із Законом України «Про телекомунікації».

Нормативно-правовий акт набере чинності після його офіційного оприлюднення.

Джерело: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1&language=uk